فرآیند تولید

تشریح فرآیند تولید
معمولاً با انتخاب تکنولوژي تولید، خط مسیر مواد در سالن تولید مشخص شده و تقدم و تاخر بر روي محصول نشان داده میشود. در بررسی فرآیند تولید گردش مواد، نوع آنها، ماشین آلات و تجهیزات بکار گرفته شده در خط تولید و سایر عناصر موثر در تولید محصول مشخص خواهند شد.
در تشریح فرآیند تولید سعی بر این است که ایستگاه هاي کاري توضیح داده شده وکل فرآیند براساس این ایستگاهها تعیین گردد.
خط تولید در بندهاي مختلف ذیل جمع بندي شده است:
1.    برداشت خاك از انبار دپوي خاك رس.
2.    کنترل آنالیز شیمیایی و درصد اجزاء خاك.
3.    حمل به سالن تولید.
4.    آماده سازي و عمل آوردن خاك.
5.    مرطوب نمودن و دپوي خاك عمل آورده شده در انبار دپو.
6.    مرحله نهائی خردایش و عمل آوري خاك.
7.    کنترل دانه بندي و درصد رطوبت خاك.
8.    دستگاه پرس و تزریق پروفیل آجر.
9.    کنترل کیفیت پروفیل تولیدي (درصد رطوبت ضخامت و ابعاد پروفیل).
10.    عملیات برش و تولید خشت تر.
11.    کنترل کیفیت مقاطع برش.
12.    سیستم نقل و انتقال خشت تر به خشک کن.
13.    خشک کن.
14.    کنترل درصد رطوبت و ترکها و درز و شکاف در بلوك خشک شده.
15.    سیستم نقل و انتقال خشت خشک به کوره.
16.    سیستم تغذیه خشت خشک به کوره.
17.    کوره پخت و تولید آجر .
18.    کنترل کیفیت محصول نهایی وبسته بندي (پالتایز نمودن محصول).
لازم به ذکر است که کلیه عملیات فوق قدم به قدم براساس شرایط کاري و عملکرد دستگاهها توسط سیستمهاي کنترل کیفیت موجود بر روي خود دستگاهها انجام می گیرد.

خبرنامه ماهانه

خودتان را از آخرین تغییرات آپدیت کنید:

اتصال به ما

 

کپی رایت

نرم افزار CRM

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آجر کلت می باشد. هر گونه کپی برداری از مطالب، تصاویر و اطلاعات پیگرد قانونی دارد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت الماس شهر